บิ๊กลอต MORE โผล่เกือบพันล้านหุ้น บริษัทแจ้งไม่ทราบใครทำรายการ มั่นใจไม่กระทบธุรกิจ

บิ๊กลอต MORE

บิ๊กลอต MORE โผล่เกือบพันล้านหุ้น บริษัทแจ้งไม่ทราบใครทำรายการ มั่นใจไม่กระทบธุรกิจ

นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ เลขานุการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ได้มีการทำรายการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 27 ม.ค. 2566 จำนวน 948,108,300 หุ้น หรือ 13.21% ของหุ้นทั้งหมดนั้น ทางบริษัทยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากผู้ถือหุ้นที่ทำรายการดังกล่าว และหากบริษัทมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที

บิ๊กลอต MORE
อย่างไรก็ตาม การทำรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญ และรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าวยังไม่มีผลต่อการบริหารจัดการและไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมกิจการแต่อย่างใด

สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น MORE พบว่า ราคา ณ วันล่าสุดในวันที่ 27 ธ.ค. อยู่ที่ 0.38 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ทั้งนี้หากนับความเคลื่อนไหวจากต้นปี พบว่า ราคาหุ้นของ MORE ปรับตัวลดลง 2.56%